Newsflash

12/11/2018

Séance d’information : Prévention de l’alcool et des drogues
info >>>

20/09/2018

Chauffeurs de taxi: ERRATUM RMMMG au 1/09/2018
info >>>

10/09/2018

Indexation des salaires du personnel de garage au 1/09/2018
info >>>

22/06/2018

Rapport d'activité 2017
info >>>

22/06/2018

FIN des écochèques en juillet
info >>>

6/02/2018

Chauffeurs de location: saut d'index au 1/02/2018
info >>>

20/11/2015

Taxilive.be
info >>>

Actualités


15/09/2014 - Nieuw KB feestdagloon taxichauffeurs

Het nieuwe KB betreffende het loon voor feestdagen voor taxichauffeurs is op 8 september 2014 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 

Het KB treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 18 september 2014.

 

U vindt hierbij de link >>>>>>>

 

Het nieuwe KB bevat de volgende aanpassing:

=> De werklieden hebben voor elke feestdag of elke vervangingsdag van een feestdag, recht op een dagelijks loon, gelijk aan het bedrag van het toegekende loon gedurende de betaalperiode die de feestdag of de vervangingsdag voorafgaat, gedeeld door het aantal werkelijk gepresteerde dagen tijdens deze periode. 
 

=> Tot op heden werd voor de berekening van het feestdagloon gekeken naar het loon van de veertien dagen voorafgaand aan de feestdag of de vervangingsdag. Vanaf 18 september 2014 gebeurt de berekening dus op basis van het loon van de betaalperiode die aan de feestdag of vervangingsdag voorafgaat.