Newsflash

20/09/2018

Chauffeurs de taxi: ERRATUM RMMMG au 1/09/2018
info >>>

10/09/2018

Indexation des salaires du personnel de garage au 1/09/2018
info >>>

22/06/2018

Rapport d'activité 2017
info >>>

22/06/2018

FIN des écochèques en juillet
info >>>

6/02/2018

Chauffeurs de location: saut d'index au 1/02/2018
info >>>

20/11/2015

Taxilive.be
info >>>

Actualités


7/10/2015 - Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren

Eind juni 2012 pleitten de CD&V en het CDH voor de veralgemening van de betaling van het loon via overschrijving, ter bescherming van de werknemer én om fraude te bestrijden.

 

De regeringssamenstelling is ondertussen gewijzigd. Daarom trok de CD&V deze keer alleen ten strijde, en de partij haalde haar slag thuis.
 

Op 1 oktober 2015 werd haar voorstel officieel in een wet gegoten, die in werking zal treden op de eerste dag van de twaalfde maand die volgt op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, met andere woorden op 1 oktober 2016.
 

Vanaf die datum moeten alle werkgevers hun personeel in giraal geld uitbetalen, tenzij in een CAO, een sectorovereenkomst of een sectoraal gebruik is opgenomen dat loonbetaling van hand tot hand is toegelaten.
 

De procedure tot vaststelling en bekendmaking van deze sectorale akkoorden of gebruiken zal bij Koninklijk Besluit worden bepaald.

 

Voor meer informatie >>>>>>>