Newsflash

12/11/2018

Séance d’information : Prévention de l’alcool et des drogues
info >>>

20/09/2018

Chauffeurs de taxi: ERRATUM RMMMG au 1/09/2018
info >>>

10/09/2018

Indexation des salaires du personnel de garage au 1/09/2018
info >>>

22/06/2018

Rapport d'activité 2017
info >>>

22/06/2018

FIN des écochèques en juillet
info >>>

6/02/2018

Chauffeurs de location: saut d'index au 1/02/2018
info >>>

20/11/2015

Taxilive.be
info >>>

Actualités


20/02/2012 - Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 feb 2012

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen werd € 1.528,85 sinds 1 februari 2012.
Door de inflatie overschrijdt het sociale gezondheidsindexcijfer de spilindex voor de indexering van het GGMMI.

De taxichauffeurs die voltijds tewerkgesteld zijn, genieten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI voor de categorie 22 jaar en 12 maanden anciënniteit). Tengevolge van die indexering met 2 % per 1 februari 2012, komt dit nu maandelijks op € 1.528,85 voor een voltijdse taxichauffeur.
Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.528,85 x 3) : 494 = € 9,2845/u
Overloon vanaf 1/02/2012 : € 4,64/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/02/2012: € 7,06/u