Newsflash

20/09/2018

Chauffeurs de taxi: ERRATUM RMMMG au 1/09/2018
info >>>

10/09/2018

Indexation des salaires du personnel de garage au 1/09/2018
info >>>

22/06/2018

Rapport d'activité 2017
info >>>

22/06/2018

FIN des écochèques en juillet
info >>>

6/02/2018

Chauffeurs de location: saut d'index au 1/02/2018
info >>>

20/11/2015

Taxilive.be
info >>>

Actualités


3/01/2013 - Tewerkstellingspremie 50+

Bij aanwerving van een werkloze vijftigplusser met een contract van onbepaalde duur kan men beroep doen op de tewerkstellingspremie 50+ van de Vlaamse Overheid. Welke 50-plussers komen in aanmerking?

Om beroep te kunnen doen op de tewerkstellingspremie 50+, moet de 50-plusser die je aanwerft:

> Ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij VDAB op de dag voorafgaand aan de indiensttreding.
> In dienst genomen worden met een contract van onbepaalde duur en minstens 15 opeenvolgende maanden tewerkgesteld worden in je bedrijf.
> Werken in het Vlaams Gewest.

De 50-plusser mag in de zes maanden voorafgaand aan de indiensttreding een beperkte tijd bij jou gewerkt hebben. Voorwaarde is dat de loonkost tijdens de voorafgaande tewerkstelling kleiner was dan 1.000 euro.Wat houdt de premie in?

> Je krijgt gedurende 1 jaar (4 kwartalen) of twee jaar (8 kwartalen) elk kwartaal (= 3 maanden) een premie.
> De hoogte en de duur van de premie wordt bepaald op basis van:
- de leeftijd van de vijftigplusser toen je hem in dienst nam
- hoelang hij werkloos was (niet-werkend werkzoekend) toen je hem in dienst nam

- het referteloon (Dit is het brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen - de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is per kwartaal begrensd tot zes keer het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (GGMMI).)

 

 

Leeftijd 


Werkloos

 

Tussen 50 en 55 jaar

Minder dan 1 jaar

Tussen 50 en 55 jaar 

Tussen 1 en 2 jaar

Ouder dan 55 jaar 

Minder dan 2 jaar

Ouder dan 50 jaar 

Meer dan 2 jaar
Hoogte premie 30% van referteloon 50% van referteloon 50% van referteloon 50% van referteloon
Maximum premie 2.703,28 euro 4.505,46 euro 4.505,46 euro 4.505,46 euro
Duur premie 4 kwartalen 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen

 

 

 

Meer informatie over hoe de premie moet aangevraagd worden, antwoorden op veelgestelde vragen en de meest recente wijzigingen sinds 1 januari 2013 vindt u terug via volgende link >>>>>>>