Newsflash

10/01/2019

Chauffeurs de location: saut d'index au 1/01/2019
info >>>

20/12/2018

Bonnes fêtes de fin d’année
info >>>

19/12/2018

Prime d’ancienneté
info >>>

19/12/2018

Chèques-cadeaux 2018
info >>>

20/09/2018

Chauffeurs de taxi: ERRATUM RMMMG au 1/09/2018
info >>>

10/09/2018

Indexation des salaires du personnel de garage au 1/09/2018
info >>>

22/06/2018

Rapport d'activité 2017
info >>>

22/06/2018

FIN des écochèques en juillet
info >>>

20/11/2015

Taxilive.be
info >>>

Sectorconvenant


Sinds 1 juli 2010 is een sectorconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie) en het Sociaal Fonds.
De duurtijd van dit convenant liep oorspronkelijk tot 31 december 2011, maar om de opmaak van de nieuwe sectorconvenanten meer tijd te geven, heeft de overheid beslist om de duurtijd van het huidige convenant te verlengen met 1 jaar, tot 31 december 2012.


Tijdens de werkingsperiode krijgt het Sociaal Fonds subsidies van de overheid om een aantal engagementen, opgenomen in het convenant, uit te voeren.


De 3 grote thema’s in het convenant zijn:
> Zorgen voor de instroom van gekwalificeerde, competente werknemers in de sector.
> Competentie-ontwikkeling van de werknemers in de sector o.a. door het stimuleren van permanente vorming.
> Waken over de diversiteit en evenredige arbeidsdeelname van werknemers in de sector.

 

Hier kan u het sectorconvenant voor de taxi- en VVB-sector voor 2010-2011 downloaden