Newsflash

30/11/2017

Prime d’ancienneté
info >>>

30/11/2017

Chèques-cadeaux 2017
info >>>

30/06/2017

Chauffeurs de taxi: Hausse du coefficient au 1/7/2017
info >>>

30/06/2017

Chauffeurs de taxi: Hausse du RMMMG de 0,6% au 1/7/2017
info >>>

30/06/2017

Augmentation des salaires du personnel de garage au 1/7/2017
info >>>

30/06/2017

Augmentation des salaires des LVC au 1/7/2017
info >>>

9/06/2017

Des éco-chèques en juillet 2017
info >>>

20/11/2015

Taxilive.be
info >>>

Sectorconvenant


Sinds 1 juli 2010 is een sectorconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie) en het Sociaal Fonds.
De duurtijd van dit convenant liep oorspronkelijk tot 31 december 2011, maar om de opmaak van de nieuwe sectorconvenanten meer tijd te geven, heeft de overheid beslist om de duurtijd van het huidige convenant te verlengen met 1 jaar, tot 31 december 2012.


Tijdens de werkingsperiode krijgt het Sociaal Fonds subsidies van de overheid om een aantal engagementen, opgenomen in het convenant, uit te voeren.


De 3 grote thema’s in het convenant zijn:
> Zorgen voor de instroom van gekwalificeerde, competente werknemers in de sector.
> Competentie-ontwikkeling van de werknemers in de sector o.a. door het stimuleren van permanente vorming.
> Waken over de diversiteit en evenredige arbeidsdeelname van werknemers in de sector.

 

Hier kan u het sectorconvenant voor de taxi- en VVB-sector voor 2010-2011 downloaden