Nieuwsflash

12/11/2018

Infosessie Preventiebeleid Alcohol en Drugs
lees meer >>>

30/10/2018

Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers
lees meer >>>

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Nieuws


15/09/2014 - Nieuw KB feestdagloon taxichauffeurs

Het nieuwe KB betreffende het loon voor feestdagen voor taxichauffeurs is op 8 september 2014 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 

Het KB treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 18 september 2014.

 

U vindt hierbij de link >>>>>>>

 

Het nieuwe KB bevat de volgende aanpassing:

=> De werklieden hebben voor elke feestdag of elke vervangingsdag van een feestdag, recht op een dagelijks loon, gelijk aan het bedrag van het toegekende loon gedurende de betaalperiode die de feestdag of de vervangingsdag voorafgaat, gedeeld door het aantal werkelijk gepresteerde dagen tijdens deze periode. 
 

=> Tot op heden werd voor de berekening van het feestdagloon gekeken naar het loon van de veertien dagen voorafgaand aan de feestdag of de vervangingsdag. Vanaf 18 september 2014 gebeurt de berekening dus op basis van het loon van de betaalperiode die aan de feestdag of vervangingsdag voorafgaat.