Nieuwsflash

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Nieuws


20/02/2012 - Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 feb 2012

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen werd € 1.528,85 sinds 1 februari 2012.
Door de inflatie overschrijdt het sociale gezondheidsindexcijfer de spilindex voor de indexering van het GGMMI.

De taxichauffeurs die voltijds tewerkgesteld zijn, genieten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI voor de categorie 22 jaar en 12 maanden anciënniteit). Tengevolge van die indexering met 2 % per 1 februari 2012, komt dit nu maandelijks op € 1.528,85 voor een voltijdse taxichauffeur.
Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.528,85 x 3) : 494 = € 9,2845/u
Overloon vanaf 1/02/2012 : € 4,64/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/02/2012: € 7,06/u