Nieuwsflash

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Nieuws


12/12/2012 - Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 dec 2012

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen werd € 1.559,38 sinds 1 december 2012. Door de inflatie overschrijdt het sociale gezondheidsindexcijfer de spilindex voor de indexering van het GGMMI.

De taxichauffeurs die voltijds tewerkgesteld zijn, genieten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI voor de categorie 22 jaar en 12 maanden anciënniteit). Tengevolge van die indexering met 2 % per 1 december 2012, komt dit nu maandelijks op € 1.559,38 voor een voltijdse taxichauffeur.
Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.559,38 x 3) : 494 = € 9,4699/u
Overloon vanaf 1/12/2012 : € 4,73/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/12/2012: € 7,20/u