Nieuwsflash

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Vergoeding bij overlijden (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden:


- Werknemer actief in dienst van een werkgever uit de RSZ-categorie 068 (Taxi of VVB).
- Werknemer heeft nog niet de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 

 Bedrag:

€ 1.000

- Aan overblijvende echtgenoot of
- Aan de persoon die kan bewijzen dat hij de begrafeniskosten van de overleden werknemer heeft gedragen.


Procedure:

- Rechtstreekse betaling door de werkgever aan de rechthebbende.
- Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier en attesten.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.