Nieuwsflash

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

7/06/2017

Ecocheques in juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Vergoeding bij arbeidsongeschiktheid (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden:


- Meer dan 60 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, een ongeval of arbeidsongeval.
- Op het ogenblik waarop de ongeschiktheid zich voordoet, in dienst zijn van een Taxi- of VVB-bedrijf.
- Gerechtigd zijn op de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 

Bedrag:

- € 25 na de eerste 60 dagen ononderbroken ongeschiktheid.
- € 35 meer na de eerste 120 dagen ononderbroken ongeschiktheid.
- € 40 meer na de eerste 180 dagen ononderbroken ongeschiktheid.
- € 45 meer na de eerste 240 dagen ononderbroken ongeschiktheid.

Einde vergoeding na 12 maanden. Hervallen binnen de eerste twaalf werkdagen volgend op het einde van deze periode van arbeidsongeschiktheid, maakt deel uit van de vorige arbeidsongeschiktheid.

Plafond : € 145.

 

Procedure:

- Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn werknemer.
- Per maand.
- Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.