Nieuwsflash

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Geschenkcheques (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden:


- 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het toekenningsjaar.
- Minstens één dag effectief gepresteerd hebben in het toekenningsjaar.


Bedrag van de geschenkcheque:

- Voltijdse : € 35.
- Arbeidsregime meer dan 50% van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract: € 35.
- Arbeidsregime van 50% of minder van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract: € 17,5.

 

Procedure:

- Overhandiging door de werkgevers in december van het toekenningsjaar. Werknemer ondertekent het ontvangstformulier.
- Sociaal Fonds betaalt terug aan de werkgever vanaf maart van het volgende kalenderjaar, na ontvangst van het speciaal aanvraagformulier.

 

Waar geschenkcheques bestellen?

- Bij EDENRED: klik hier >>>>

- Bij SODEXO: klik hier >>>>

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.