Nieuwsflash

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Tewerkstellingspremie 50+


Bij aanwerving van een werkloze vijftigplusser met een contract van onbepaalde duur kan men beroep doen op de tewerkstellingspremie 50+ van de Vlaamse Overheid.

 

OPGELET: Vanaf 01/01/2015 komen 50-plussers die minder dan een jaar bij de VDAB zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden en jonger dan 55 jaar niet meer in aanmerking voor de premie.

 

Welke 50-plussers komen wel in aanmerking?

Om beroep te kunnen doen op de tewerkstellingspremie 50+, moet de 50-plusser die je aanwerft:

> Ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij VDAB op de dag voorafgaand aan de indiensttreding.
> In dienst genomen worden met een contract van onbepaalde duur en minstens zolang in je bedrijf werken als de periode waarin je de premie krijgt.
> Werken in het Vlaams Gewest.

De 50-plusser mag in de zes maanden voorafgaand aan de indiensttreding een beperkte tijd bij jou gewerkt hebben. Voorwaarde is dat de loonkost tijdens de voorafgaande tewerkstelling kleiner was dan 1.000 euro.Wat houdt de premie in?

> Je krijgt gedurende 1 jaar (4 kwartalen) of twee jaar (8 kwartalen) elk kwartaal (= 3 maanden) een premie.
> De hoogte en de duur van de premie wordt bepaald op basis van:
- de leeftijd van de vijftigplusser toen je hem in dienst nam
- hoelang hij werkloos was (niet-werkend werkzoekend) toen je hem in dienst nam
- het referteloon (Dit is het brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen bijv. Activa, doelgroepvermindering,.... Het referteloon is per kwartaal begrensd tot zes keer het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (GGMMI).)

 

 

Leeftijd


Werkloos

 

50 tot en met 54 jaar

Tussen 1 en 2 jaar

55 jaar en ouder

Minder dan 2 jaar

50 jaar en ouder

Meer dan 2 jaar
Hoogte premie 50% van referteloon 50% van referteloon 50% van referteloon
Maximum premie 4.505,46 euro 4.505,46 euro 4.505,46 euro
Duur premie 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen

 

 

Meer informatie over hoe de premie moet aangevraagd worden en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u terug via volgende link >>>>>>>