Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 30/06/2015

Onderzoek naar de werkbaarheid in de taxi- & VVB-sector (5)

Zelftest: verkeersreglementering Taxi. De lancering van de website is voorzien voor dinsdag 30 juni 2015 om 10 uur.

 

Zelftest: verkeersreglementering Taxi  

De lancering van de website is voorzien voor dinsdag 30 juni 2015 om 10 uur.

 

 

 

 


Het Sociaal Fonds ontwikkelde in samenwerking met het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) een zelftest (www.taxi-info.be/zelftest) op maat van de taxi- en VVB-chauffeur. De bedoeling van de zelftest is dat deze chauffeurs hun kennis over de wegcode kunnen aftoetsen. Ook hun kennis van het Nederlands en hun klantgerichtheid worden geëvalueerd.


In 30 vragen proberen we volgende zaken te evalueren:

  1. Kennis van de voorrangsregels
  2. Kennis over de regels rond parkeren en stilstaan
  3. Kennis van de plaats op de weg
  4. Kennis op het gebied van gordeldracht bij kinderen en volwassenen
  5. Kennis van het Nederlands
  6. Klantgerichtheid

 

Hierbij worden ook steeds tips gegeven over hoe de chauffeur zijn/haar kennis kan verbeteren. Voor iedere vraag kunnen ze ook vergelijken hoe ze scoren ten opzichte van de collega’s.

 

Om het spelelement nog te vergroten werd hier een wedstrijd aan gekoppeld. Wie de test voor eind augustus 2015 aflegt, maakt kans op een gratis slipcursus.

 

De bedoeling is om ook na de wedstrijd de zelftest te blijven aanbieden. We plannen in de toekomst een permanent aanbod van een opleiding verkeersreglementering voor de chauffeurs.
 

Alle werkgevers in Vlaanderen zullen eind deze week één poster over de zelftest ontvangen. Mogen wij u vragen om deze poster op te hangen op een plaats in uw bedrijf waar uw chauffeurs deze goed kunnen zien. 
Indien u een extra poster wenst, kunt u contact opnemen met het Sociaal Fonds of u kunt, indien u dit wenst, via de link hieronder de poster downloaden en afprinten op A3-formaat (opgelet groot bestand - downloaden duurt eventjes).

>>>>>>> poster


We zijn ervan overtuigd dat deze zelftest een meerwaarde zal betekenen voor onze taxi-en VVB-chauffeurs!