Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 10/06/2016

Ecocheques in juli 2016

De sociale partners van de taxi- en VVB-sector hebben op 21 april 2016 beslist dat de arbeiders uit de sector in juli 2016 recht hebben op ecocheques! Alle informatie over de toekenningsvoorwaarden, voorbeelden van de berekening en de procedure om de terugbetaling aan te vragen bij het Sociaal Fonds kan u nu op onze website terugvinden.

De sociale partners van de taxi- en VVB-sector hebben op 21 april 2016 beslist dat de arbeiders uit de sector in juli 2016 recht hebben op ecocheques!

 

Toekenningsvoorwaarden:


- Minstens 6 maand anciënniteit op 1 juli van het toekenningsjaar in het bedrijf.

 

Bedrag van de ecocheques:

 

1. Voltijdse chauffeur

 

Formule: M x J
                  A


M = Jaarbedrag van de ecocheques: 120€
J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen van de werknemer
A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis: Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer  x  52

 

2. Deeltijdse chauffeur (pro rata)


Formule: M x H
                  A


M = Jaarbedrag van de ecocheques: 120€
H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer
A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis: Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer  x  52

 

Terugbetaling door het Sociaal Fonds:

De werkgever kan nadien het bedrag van de ecocheques terugvorderen van het Sociaal Fonds (enkel de nominale zichtwaarde van de cheques!).

 

 

Meer informatie:

Voorbeelden voor de berekening, meer informatie over de gelijkgestelde dagen, over waar de ecocheques kunnen worden besteld en het formulier voor aanvraag van terugbetaling door het Sociaal Fonds vindt u hier >>>>>>>

De volledige CAO betreffende de ecocheques vindt u hier >>>>>>>