Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli

Ecocheques aan de arbeiders uit de sector zijn niet meer verplicht in juli 2018.

Wij herinneren er u aan dat de CAO betreffende de ecocheques voor taxi- en VVB-arbeiders werd stopgezet in het kader van het protocolakkoord 2017-2018 tussen de sociale partners.

Bijgevolg valt in 2018 de verplichting weg en moet u geen ecocheques meer betalen aan de arbeiders in juli.

 

Dit had bovendien tot gevolg dat de werkgeversbijdrage die bestemd is voor het sectoraal Sociaal Fonds op 1 januari 2018 (vanaf het eerste kwartaal) verlaagd werd naar 1,5 %.

Anderzijds wordt een sectoraal pensioenfonds opgericht zodat de arbeiders van de sector in de toekomst zullen kunnen genieten van een aanvullend pensioen.

Vanaf dit jaar betalen de werkgevers daarvoor via hun RSZ-aangifte een nieuwe bijdrage van 1,5 % (vanaf het tweede kwartaal 2019 valt dit terug op 1 %).