Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018

Door een aanpassing van de Nationale Arbeidsraad (NAR), wordt het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen voor de taxichauffeurs € 1.664,83 op 1 september 2018 (en niet 1.664,74 zoals eerder meegedeeld).

Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden en ook uw sociaal secretariaat op de hoogte te brengen van deze rechtzetting.

Door een aanpassing van de Nationale Arbeidsraad (NAR), wordt het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen voor de taxichauffeurs € 1.664,83 op 1 september 2018 (en niet 1.664,74 zoals eerder meegedeeld).

Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden en ook uw sociaal secretariaat op de hoogte te brengen van deze rechtzetting:

 

De taxichauffeurs die voltijds tewerkgesteld zijn, genieten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI voor de categorie 20 jaar en 12 maanden anciënniteit). Tengevolge van die indexering met 2 % per 1 september 2018, komt dit nu maandelijks op € 1.664,83 voor een voltijdse taxichauffeur.
Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

 

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.664,83 x 3) : 494 = € 10,1103/u
Overloon vanaf 1/9/2018 : € 5,06/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/09/2018: € 7,68/u