Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 08/09/2019

Non-discriminatie brochure GRATIS verkrijgbaar

Een non-discriminatie brochure die je inzicht kan geven in de mogelijke vormen van discriminatie en je helpt bij het ontwikkelen van een non-discriminatiecode!

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van andere origine,... We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Desondanks steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op. Zowel op de werkvloer als daarbuiten. 

Daarom ontwikkelde het Sociaal Fonds samen met 20 andere sectoren de brochure “handleiding non-discriminatiecode”. Deze handleiding geeft je meer inzicht in en informatie over alle mogelijke vormen van discriminatie op de werkvloer en meer specifiek biedt ze ook een hulp bij het ontwikkelen van een bedrijfsspecifieke non-discriminatiecode.

Door het opstellen van een dergelijke code maakt je bedrijf aan de eigen medewerkers én aan de klanten duidelijk dat discriminatie niet getolereerd wordt.


Geïnteresseerd in deze gratis handleiding? Stuur een mailtje naar marie.monteyne@taxi-info.be en wij zorgen dat ze bij jou terecht komt (Franse versie ook verkrijgbaar)