Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 09/06/2022

Loonindexering voor VVB chauffeurs per 1 juni 2022

ERRATUM LOONTABEL - Indexering lonen VVB-chauffeurs per 1 juni 2022

Per 1 juni 2022 worden de minimumlonen en effectief betaalde lonen van de VVB-chauffeurs geïndexeerd met 2 %.

In onze eerste mail van 9 juni stond een verkeerde tabel met de nieuwe minimumlonen van de chauffeurs onder de VVB-CAO. Hieronder vindt u de juiste versie.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor VVB-chauffeurs in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/06/2022:

Anciënniteit

Uurloon
 (1/04/2022)

Uurloon
 (1/06/2022)

Tot 3 jaar

€ 13,5800

€ 13,8516

Vanaf 3 jaar

€ 13,7159

€ 13,9902

Vanaf 5 jaar

€ 13,8516

€ 14,1286

Vanaf 8 jaar

€ 13,9874

€ 14,2671

Vanaf 10 jaar

€ 14,1229

€ 14,4054

Vanaf 15 jaar

€ 14,2592

€ 14,5444

Vanaf 20 jaar

€ 14,3950

€ 14,6829


De chauffeurs van de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 juni 2022 op € 1,6034 per uur  wordt vastgesteld