Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 02/09/2022

02/09/2022 - Indexering lonen VVB-chauffeurs per 1 september

Per 1 september 2022 worden de effectieve- en minimumlonen van de VVB-chauffeurs geïndexeerd met 2 %.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor VVB-chauffeurs in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/09/2022:

Anciënniteit

Uurloon
 (1/06/2022)

Uurloon
 (1/09/2022)

Tot 3 jaar

€ 13,8516

€ 14,1286

Vanaf 3 jaar

€ 13,9902

€ 14,2700

Vanaf 5 jaar

€ 14,1286

€ 14,4112

Vanaf 8 jaar

€ 14,2671

€ 14,5524

Vanaf 10 jaar

€ 14,4054

€ 14,6935

Vanaf 15 jaar

€ 14,5444

€ 14,8353

Vanaf 20 jaar

€ 14,6829

€ 14,9766


De chauffeurs van de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 september 2022 op € 1,6355 per uur  wordt vastgesteld