Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 26/01/2023

Fietsvergoeding aangepast vanaf 01 januari 2023

Aangepast bedrag van de fietsvergoeding voor arbeiders van de taxisector vanaf 1 januari 2023.

Vanaf 1/1/2023 hebben de fietsers recht op 0,27€/km (voor de afstand heen en terug)

Nieuw bedrag

Volgens onze sectorale cao van 21.10.2021, hebben de arbeiders van de taxisector (taxi -VVB – IBP) die effectief gebruik maken van een fiets (of een elektrische fiets) om zich regelmatig naar het werk te verplaatsen, recht op een fietsvergoeding (bedrag per kilometer, zowel heen als terug). Deze vergoeding, wordt automatisch aangepast tot het plafond van de fiscale vrijstelling. Sinds 1 januari 2023 bedraagt zij 0,27 euro per afgelegde kilometer

Zij kan, voor de met de fiets afgelegde kilometers, niet worden gecumuleerd met andere werkgeverstussenkomsten in het woon-werkverkeer.

Voor de taxisector verandert er voor de rest niets.

De beslissing die de federale regering in het najaar van 2022 genomen heeft om de fietsvergoeding te veralgemenen naar alle sectoren (dus ook tot de sectoren die tot op heden nog geen fietsvergoeding oplegden via een sectorale CAO) heeft geen invloed heeft op onze sectorale regeling. De nieuwe intersectorale regeling (opgelegd via een CAO van de Nationale arbeidsraad) heeft slechts een suppletief karakter en heeft dus geen invloed  op het bedrag en de voorwaarden die via een bestaande sectorale- of ondernemings-cao’s  al voorzien worden.