Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 20/02/2012

De taxisector gaat voor vorming

In het Belgisch Staatsblad van 13 januari laatstleden werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd door Minister van Werk Monica De Coninck waarin alle sectoren worden opgesomd die niet hebben voldaan aan hun verplichting inzake vorming en opleiding. De werkgevers zijn sedert 2005 namelijk niet alleen de basisbijdrage voor het betaald educatief verlof verschuldigd maar in bepaalde gevallen ook een bijzondere bijdrage. De Generatiepactwet van 2005 voorzag in de inning van een bijzondere bijdrage voor de sectoren die in gebreke bleven voldoende opleidingsinspanningen te realiseren voor hun personeelsleden.


Daardoor moeten de betrokken werkgevers nu een extra sociale bijdrage betalen. Wie tegen de lamp loopt moet 0,05 procent van de bruto loonmassa in het fonds voor educatief verlof storten.


Bedrijven uit de taxi- en VVB sector mogen zich gelukkig prijzen: onze sector staat niet op de zwarte lijst van de minister. Sinds 2008 neemt het sociaal fonds nieuwe initiatieven op het vlak van vormingen, zodat een voldoende verhoging van de participatiegraad aan vormingen verzekerd wordt. Begin 2011 werd de CAO beroepsopleiding verlengd met het voornemen om in 2011 en 2012 de deelname aan de sectorale beroepsopleidingen met 5% te verhogen.