Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 05/04/2012

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid arbeider

Sinds 1 januari 2012 moet een aanvullende vergoeding worden toegekend aan alle arbeiders die tijdelijk werkloos werden gesteld.

Sinds 1 januari 2012 moet een aanvullende vergoeding worden toegekend aan alle arbeiders die tijdelijk werkloos werden gesteld.Toepassingsgebied

De toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid is voorzien wanneer een arbeider tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische redenen, technische stoornis en slecht weer.
De arbeiders die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht of als gevolg van een staking worden dus niet bedoeld.


Bedrag van de vergoeding

De aanvullende vergoeding bedraagt minimum € 2 per dag werkloosheid.

In het Paritair Subcomité 140.02 (taxi's en verhuurdiensten met chauffeur) bestonden al specifieke toekenningsregels met betrekking tot de aanvullende werkloosheidsuitkering wegens economische redenen:
€ 2 per werkloosheidsdag, begrensd tot maximum € 60 per jaar.Wat verandert er dan voor de arbeiders van onze sector?

Het bedrag van € 2 per dag werkloosheid moet voortaan aan de tijdelijk werkloos gestelde arbeiders worden toegekend zowel in het geval van technische redenen of slecht weer, als in het geval van economische redenen. Ook arbeiders die meer dan 30 dagen economisch werkloos zijn, krijgen voortaan de vergoeding van € 2 per dag.
Maar de werkgever kan de terugbetaling van deze aanvullende werkloosheidsvergoeding door het Sociaal Fonds slechts aanvragen in het geval van economische redenen en tot maximum € 60 per persoon per jaar.


Wie betaalt de vergoeding? 

De toekenning van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid is ten laste van de werkgever.
In het Paritair Subcomité van de taxi's en VVB is echter voorzien dat het Sociaal Fonds de aanvullende werkloosheidsuitkering enkel terugbetaalt aan de werkgever in het geval van werkloosheid om economische redenen en dit tot maximum € 60 per arbeider per jaar.
Het aanvraagformulier voor terugbetaling vindt u hier >>>>>>>>> 


Bron: Artikel 9 van de Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, BS 28 april 2011 en CAO voordelen toegekend aan werkgevers en werknemers van 16 juni 2011