Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 16/05/2012

Verhoging minimumlonen garagepersoneel sinds 1 april 2012

Door de CAO van 19 april 2012 worden de minimumuurlonen van het garagepersoneel van taxi- en verhuur van voertuigen met chauffeur-bedrijven verhoogd met 0,3%.

Door de CAO van 19 april 2012 worden de minimumuurlonen van het garagepersoneel van taxi- en verhuur van voertuigen met chauffeur-bedrijven verhoogd met 0,3%.

 

Ten gevolge van deze verhoging zijn de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek sinds 1/04/2012:

 

 

CategorieMinimumuurloon 1/02/2012

Minimumuurloon 1/04/2012

Hulparbeider€ 9,9245€ 9,9543
Geschoolde arbeider - 3e categ.€ 10,5376€ 10,5693
Geschoolde arbeider - 2e categ.€ 11,5859€ 11,6207
Geschoolde arbeider - 1e categ.€ 12,2024€ 12,2390
Buiten categorie€ 13,0233€ 13,0624

 

 

In de CAO wordt duidelijk vermeld dat deze van toepassing is op het garagepersoneel van de taxi-ondernemingen en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur.


Tevens werd ook de CAO in verband met de arbeidsvoorwaarden voor de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur aangepast. In het toepassingsgebied staat vermeld dat deze CAO enkel van toepassing is op de chauffeurs van de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur.

 

Op die manier komt een einde aan de verwarring over het garagepersoneel van de verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur. Door aanpassingen aan beide CAO’s, valt al het garagepersoneel onder het toepassingsgebied van de CAO garagepersoneel.

 

Om de CAO ‘Vaststelling van de lonen van het garagepersoneel’ te raadplegen >>>>>>>

Om de CAO ‘Arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder’ te raadplegen >>>>>>>