Nieuwsflash

14/01/2019

Opleiding TEAMCOACHING voor chauffeurs
lees meer >>>

10/01/2019

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 januari 2019
lees meer >>>

19/12/2018

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

19/12/2018

Geschenkcheques 2018
lees meer >>>

30/10/2018

Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers
lees meer >>>

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Sociale voordelen van het Fonds


Toepassingsgebied:

Werkgevers die tot de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur behoren en onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de logistiek ressorteren; alsook hun werknemers.


Onder taxidiensten wordt bedoeld: de taxidiensten in de zin van de wetgeving van toepassing in het gewest van de zetel van de onderneming.
Het vervoer verricht per taxi wordt uitgevoerd met een voertuig van maximaal 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen), uitgerust met een taxameter, behalve indien het bedoelde voertuig een vergunning heeft en gebruikt wordt voor een dienst van vervoer verricht per huurauto met chauffeur, in welk geval het berekeningsmechanisme van de taxameter niet is ingeschakeld en het taxilicht op het dak van het voertuig niet zichtbaar mag zijn.


Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer.
Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen.

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.