Nieuwsflash

12/11/2018

Infosessie Preventiebeleid Alcohol en Drugs
lees meer >>>

30/10/2018

Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers
lees meer >>>

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Uniformvergoeding (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden:

 

- Voltijdse: 200 voltijdse arbeidsdagen gepresteerd tussen 1 juli en 30 juni jaar nadien.
- Deeltijdse: pro rata van 200 gepresteerde dagen naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 19/38 van 200 dagen = 100 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

Voorbeeld 2:
Arbeidsregime werknemer is : 25 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 25/38 van 200 dagen = 131,6 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

 


Bedrag:

- Voltijdse: forfait € 150 per jaar.
- Deeltijds: pro rata van € 150 naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Bedrag : 19/38 van € 150 = € 75.

Voorbeeld 2 :
Arbeidsregime werknemer is: 25 uren/week.
Bedrag : 25/38 van € 150 EUR = € 98,7.

 


Procedure:

- Rechtstreekse betaling door het Sociaal Fonds aan de rechthebbende werknemers, per overschrijving op bankrekening van de werknemer.
- Rechthebbenden kunnen nog gedurende 5 jaar hun recht laten gelden, vandaar blijft er een totale provisie voor de uitbetaling uniformvergoeding voorzien gedurende nog vijf jaar.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.