Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 09/07/2014

5 nieuwe CAO's op de website

Op 22 mei 2014 werden 5 nieuwe CAO's ondertekend in het kader van het protocolakkoord 2013-2014 tussen de sociale partners GTL, ABVV-BTB, ACV-Trancom.

Op 22 mei 2014 werden 5 nieuwe CAO's ondertekend in het kader van het protocolakkoord 2013-2014 tussen de sociale partners GTL, ABVV-BTB, ACV-Trancom.

 

Deze CAO's kan u op onze website terugvinden:

 

 

  • Waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen
    => verandering van het derde criterium in de definitie van 'volledige arbeidsprestaties' die recht geven op het gewaarborgd minimum gemiddeld inkomen.
    => werd aangepast: "Eén of meerdere onverantwoorde telaatkomingen in overeenstemming met het normale uurrooster voorzien in het arbeidsreglement en die per kalenderweek meer dan 15 minuten bedragen " wordt "Eén of meerdere onverantwoorde telaatkomingen in overeenstemming met het normale uurrooster voorzien in het arbeidsreglement en die per kalenderdag meer dan 15 minuten bedragen of die per kalenderweek in totaal meer dan 30 minuten bedragen".

 

 

 

 

Deze CAO's traden allen in werking op 1 juni 2014.

 

Verder werd er een aanvraag ingediend voor de wijziging van het KB in verband met het loon voor de feestdagen voor taxichauffeurs. In de berekening van het feestdagloon wordt de verwijzing naar "veertien dagen" vervangen door "betaalperiode" die de feestdag of vervangingsdag voorafgaat.