Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 18/04/2024

Tevredenheidspeiling

Deze bevraging heeft als doel uw tevredenheid te meten over de dienstverlening die het sociaal fonds en VVB aan u verleende. Zo willen we weten op basis van de gestelde vragen, of u voldoende geïnformeerd en ondersteund werd en of u andere ondersteuningen van het sociaal fonds graag gekregen had.
Het sociaal fonds hecht veel belang aan uw antwoord om zwakheden eventueel aan te passen. Deze survey zal nog geen 2 minuten van uw tijd in beslag nemen.
Alvast bedankt voor uw deelname en feedback.
 N.B. De resultaten van de bevraging worden enkel gebruikt om onze informatie en dienstverlening te verbeteren en zal niet met derden gecommuniceerd worden.

Deel ons uw mening, klik hier.