Diversiteit

De wereld verandert snel. Wat je vandaag op je werk doet, is anders dan twintig jaar geleden. Nieuwe machines, nieuwe manieren van werken, andere producten, computers. Mee blijven met al die nieuwe dingen is een uitdaging. Zeker voor iemand die moeite heeft met lezen, schrijven, tellen of werken met computers. Dat is zo voor meer dan één op de acht werkende mensen. Bij werkzoekenden gaat het zelfs om één op de zes.

Door aandacht te hebben voor geletterdheid:

 • verhoogt de zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers,
 • staan ze sterker in hun schoenen en voelen ze zich beter in hun vel,
 • zijn ze flexibeler inzetbaar,
 • komt er meer aandacht voor veiligheid,
 • functioneren werknemers beter,
 • stijgt de productiviteit van het bedrijf of de organisatie,
 • tonen werknemers meer openheid voor verandering.

Geletterdheid loont dus voor werkgever én werknemer!

Wat is geletterdheid?

Geletterd zijn omvat de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dat zeggen met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia.

Een paar voorbeelden ter illustratie:

 • gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen
 • een (online) formulier invullen
 • een eenvoudig verslagje schrijven
 • wisselgeld controleren
 • afmetingen berekenen
 • iets opzoeken op het web
 • online bankieren
 • een werkrooster interpreteren
 • omgaan met instructies
 • een machine bedienen
   

Hoe kan gewerkt worden aan geletterdheid van de medewerkers?

U vindt meer informatie, bruikbare tips, handleidingen, tools enzovoort op de website:

https://www.geletterdophetwerk.be/