Diversiteit

E-div.be

Tijdens een selectieprocedure krijgt u kandidaten met verschillende profielen: personen met een handicap, 55-plussers, personen met een migratieachtergrond enz. U wil graag werken aan het onthaal en de integratie van deze werknemers, bijvoorbeeld met de hulpmiddelen die overheden ter beschikking stellen. Of heeft u vragen over hoe u een groeiende diversiteit beter kunt beheren?

Om aan die vragen tegemoet te komen, heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum de onlinetool eDiv ontwikkeld. Deze kan u terug vinden via volgende link >>>>>>>        

eDiv biedt zowel een e-learning module over de antidiscriminatiewetgeving aan als 120 voorbeeldsituaties uit de dagelijkse praktijk. Voor elke situatie is er een juridisch antwoord en een advies voor de werkgever, om zo het diversiteitsbeleid van de onderneming te helpen ondersteunen. eDiv behandelt de verschillende HR-processen, zoals rekrutering, teammanagement, vorming en ontslag.