Opleidingen

Vragen?

 • Metrologielaan 8 - 1130 Brussel
 • 02 245 11 77
 • info@taxi-info.be
 • Ma - Vr: 9:00 - 17:00

Permanente vorming

Sinds mei 2011 is er een tussenkomst voorzien van het Sociaal Fonds in de kosten voor de permanente vorming die de bedrijven organiseren voor hun chauffeurs (Taxi- en VVB-chauffeurs).

Toekenningsvoorwaarden:

De tussenkomst wordt toegekend aan elk bedrijf uit de sector dat permanente vorming(en) voor zijn chauffeurs (zowel taxi als VVB) organiseert.

Onder permanente vorming wordt verstaan, elke bijscholing die past binnen volgende thema’s:

 • Anti-agressietrainingen
 • Opleidingen in klantvriendelijkheid / communicatie / sociale vaardigheden
 • Toeristische kennis
 • Defensief rijden / Ecodrive
 • Peterschapsopleidingen
 • Vervoer van mindervaliden
 • EHBO
 • Til- en Heftechnieken
 • Invullen ongevalsaangifte
 • Bijkomende taalopleidingen

Suggesties voor uitbreiding van bovenstaande thema’s kunnen steeds aan het Sociaal Fonds voorgelegd worden.

Bedrag:

 • Er is een terugbetaling voorzien van de gemaakte kosten, met een maximum van 100,-€ per chauffeur per opleidingsdag.
 • Opgelet: voor bedienden die samen met de chauffeurs de opleiding volgen is geen tussenkomst voorzien.
 • Volgende kosten komen niet in aanmerking voor een terugbetaling of tussenkomst:
  • BTW
  • Verplaatsingsonkosten van de deelnemende chauffeurs. (Tenzij de verplaatsing intrinsiek deel uitmaakt van de opleiding bijv. bij een opleiding toeristische kennis, havenbezoek,…)
  • Lokaal- en/of infrastructuurkosten en excessieve cateringkosten (kosten van een broodjesmaaltijd ed. worden wel aanvaard.)

Procedure:

 • Binnen de 6 maand na de opleiding dient het bedrijf de terugbetaling/tussenkomst aan te vragen bij het Sociaal Fonds.
 • Hiertoe zijn volgende documenten nodig:
  • Aanvraagformulier van het Sociaal Fonds
  • Aanwezigheidslijst door elk van de deelnemende chauffeurs ondertekend (bevindt zich in het bovengenoemde aanvraagformulier)
  • Bewijsstukken voor het bedrag dat wordt teruggevraagd (rekening houdend met het maximumbedrag per chauffeur per opleidingsdag en met de uitsluiting van terugbetaling van bepaalde kosten).
  • (Beknopt) overzicht van de inhoud van de opleiding. (Bijv. een lesplan van de organiserende partner of interne lesgever,…)