Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

 • 15/04/2020

Aanvullende werkloosheidsuitkering tijdens corona-crisis

De reglementering voor het toekennen van de aanvullende werkloosheidsuitkering aan de arbeiders uit sector werd in het kader van de corona-crisis tijdelijk aangepast.

In deze nieuwsbrief geven we u eveneens de procedure voor de aanvraag van de terugbetaling mee.

Door het ondertekenen van een nieuwe CAO over de voordelen toegekend door het Sociaal Fonds, hebben de sociale partners de reglementering met betrekking tot de aanvullende werkloosheidsuitkering gewijzigd.

De nieuwe reglementering is van toepassing (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart tot en met 30 juni 2020.

Hieronder vindt u alle informatie.


Toekenningsvoorwaarden:

 • Werkloos zijn door gebrek aan werk ten gevolge van economische redenen of overmacht.
 • Op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn.
 • Gerechtigd zijn op de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering.
 • Opgelet: gepensioneerde werknemers die geen werkloosheidsuitkering krijgen, komen ook niet in aanmerking voor deze sectorale aanvullende uitkering. Informeer u goed hierover, want het Sociaal Fonds zal de aanvullende vergoeding die u betaald heeft aan de betrokken gepensioneerde niet terugbetalen indien deze geen recht had op werkloosheidsuitkeringen.

Bedrag:

 • € 3 per werkloosheidsdag t.e.m 31 maart / € 5 per werkloosheidsdag vanaf 1 april t.e.m 30 juni 2020.
 • Dit bedrag geldt zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers.
 • Maximum € 150 per jaar per werknemer.


Procedure:

 • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn werknemer.
 • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.
 • Opgelet: er moet slechts 1 dossier per bedrijf ingediend worden. Dit kan dus best op het moment het maximumbedrag van € 150 werd bereikt of na 30 juni 2020 (einde van de tijdelijke reglementering).
 • Het dossier wordt bij voorkeur per email verstuurd naar info@taxi-info.be.