Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 07/02/2024

Financiële tussenkomst in taalopleiding of taalexamen

Goed nieuws voor chauffeurs die actief zijn in de taxisector! 

Onlangs heeft het Sociaal Fonds nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd die gericht zijn op de professionele ontwikkeling van chauffeurs en het bevorderen van taalvaardigheid. Dit is voor vele chauffeurs belangrijk om de taaleis Nederlands die voor hun bestuurderspas geldt, te kunnen bewijzen.

Goed nieuws voor chauffeurs die actief zijn in de taxisector! 


Onlangs heeft het Sociaal Fonds nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd die gericht zijn op de professionele ontwikkeling van chauffeurs en het bevorderen van taalvaardigheid. Dit is voor vele chauffeurs belangrijk om de taaleis Nederlands die voor hun bestuurderspas geldt, te kunnen bewijzen. 

Het Sociaal Fonds biedt mogelijkheden voor de terugbetaling van taalopleidingen en -examens voor chauffeurs. Werkgevers waarvan de chauffeurs minstens 6 maanden in dienst zijn op het ogenblik van de inschrijving op een taalopleiding- of -test,  kunnen aanspraak maken op een terugbetaling van maximum 200 euro per cyclus (max. 600 euro) voor de inschrijvingskosten als de chauffeur daarop geslaagd is.

Voor werkgevers waarvan de chauffeurs minder dan 6 maanden in dienst zijn op het ogenblik van de inschrijving op de taalopleiding- of -test, gelden er vergelijkbare terugbetalingsmodaliteiten, mits extra voorwaarden. Zo geldt bij hen de tussenkomst  enkel voor geslaagd examen voor het niveau B1 (2.1, 2.2) of hoger. Dit stimuleert chauffeurs om zich snel aan te passen aan de eisen van hun functie en hun vaardigheden te verbeteren.

Alle aanvragen voor terugbetaling worden behandeld door het Sociaal Fonds, dat ook de aanvraagmodaliteiten bepaalt.

De tussenkomst geldt voor geslaagde taalopleidingen of taaltesten, op het voorleggen van facturen of betaalbewijzen (inschrijvingskost, eventueel aankoop benodigde lesuitrustingen).

Bovendien, om de waarde van deze tussenkomsten te behouden, worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd vanaf 1 januari 2025, zodat ze blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de chauffeurs en de sector als geheel.

De aanvraagformulier vindt u HIER terug.