Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 16/06/2023

Aanvraag bestuurderspassen wordt weer mogelijk

De Vlaamse Regering heeft het herstelbesluit over de exploitatievoorwaarden van individueel bezoldigd personenvervoer goedgekeurd. We wachten enkel nog op de publicatie!

Nu het nieuwe besluit van kracht is (zodra publicatie in het staatsblad), kunnen bestuurderspassen (en vergunningen) opnieuw worden aangevraagd en uitgereikt. Het nieuwe besluit zal met retroactieve kracht in werking treden vanaf 1 januari 2020, de inwerkingtreding van het oorspronkelijke besluit. Dat betekent dat bestuurderspassen (en alle vergunningen) die uitgereikt werden op basis van dat vernietigd besluit opnieuw geregulariseerd worden.

Taxibestuurders die al een bestuurderspas hadden, konden steeds hun job blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun bestuurderspassen bleven geldig.

Vraag uw bestuurderspas aan via Centaurus2020 of maak een afspraak bij de bevoegde dienst van de gemeente van uw woonplaats. 

Vragen? Stuur dan een mail naar taxi@mow.vlaanderen.be