Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 29/06/2023

Publicatie hersteld taxibesluit in het staatsblad!

Eindelijk!  Publicatie hersteld taxibesluit in het staatsblad van vandaag!

Gemeenten kunnen opnieuw bestuurderspassen uitreiken voor de chauffeurs, alsook vergunningen

Het (herstel-) besluit betreffende de exploitatievoorwaarden van IBP is verschenen in het Belgisch staatsblad van 29 juni 2023 


Het treedt onmiddellijk in voege: 

Art. 66. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.


We raden aan om in de komende dagen de instructies op de website van de Vlaamse overheid te volgen via https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Die pagina zal wellicht spoedig aangepast worden.


Aanvragen bestuurderspassen: 

https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/


Aanvragen nieuw taxivoertuig: 

https://centaurus2020.vlaanderen.be/~/aanvraagnieuwtaxivoertuig/


Neem desnoods ook contact op met uw gemeente voor de aflevering van bestuurderspassen, vergunningen of andere die u al aangevraagd had.


We hopen dat vanaf nu alles opnieuw vlot kan verlopen!


Vind hier een link naar de tekst van het besluit die het in het staatsblad verschenen is:

9 JUNI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering - Exploitatievoorwaarden voor het IBP Herstelbesluit) Belgisch Staatsblad 29.pdf