Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 19/12/2018

Anciënniteitsvergoeding

In januari 2019 dienen alle taxichauffeurs, die aan de voorwaarden voldoen, een anciënniteitsvergoeding te krijgen.

Wij herinneren eraan dat de werkgevers die een taxionderneming uitbaten, voor eind januari 2019 aan hun rechthebbende taxichauffeurs de anciënniteitsvergoedingen dienen te betalen! 

 

De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:


- 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

 


Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>

 

Voor praktische voorbeelden over de berekening van de anciënniteitsvergoeding, kijk hier