Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Ecocheques

De sociale partners van de taxi- en VVB-sector hebben in het sociaal akkoord 2021-2022 beslist om de koopkrachtverhoging van 0,4% bruto toe te kennen in de vorm van ecocheques, die de werkgevers aan hun arbeiders moeten betalen voor 31 januari 2022. De cheques worden achteraf terugbetaald door het Sociaal Fonds taxi en VVB.

De maatregel is recurrent, dat wil zeggen dat elk jaar in januari opnieuw ecocheques moeten toegekend worden.

De werkgevers moeten er rekening mee houden dat de papieren cheques afgeschaft werden en voortaan enkel met digitale kaarten gewerkt wordt.

U vindt de tekst van de CAO: 2023-09-21-CAO - CCT ecocheques 140 Taxi-VVB-LVC (002).pdf